MAŁE GRANTY Miejskigo Domu Kultury w Radomsku

MAŁE GRANTY MDK 2018 – zwycięskie projekty

W trzeciej edycji konkursu Małe Granty MDK 2017 realizowane będą następujące projekty:

1. „Wieczorek Radomskowski II” 

Benficjent:  Dorota Chmielewska, Justyna Drozdek

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach poprzedniej edycji Małych Grantów. Tym razem beneficjent zamierza propagować zabytki Radomska poprzez historie miasta wśród osób, które chcą poznać historię Radomska z innej perspektywy. Projekt zakłada  przeprowadzenie czterech spotkań w MDK oraz dwóch spacerów. Wprowadzeniem do każdego spotkania będzie odczyt historyczny  połączony z prezentacją multimedialną.

2. „Plecak pełen kultury” 

Beneficjent: Marta Gałwiaczek

Projekt ma na celu zaszczepienie w mieszkańcach sympatii do rękodzieła, poprzez zorganizowanie warsztatów szycia pod okiem projektantki mody. Warsztaty oraz zorganizowana równolegle wystawa, na której będą pojawiały się projekty wykonane przez uczestników skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta. Projekty zostaną ozdobione naszywkami promującymi MDK.  Zadanie będzie trwało siedem dni, a same warsztaty dwa dni.

3. „MDK –Muzyczne Dokonania Kulturalne” 

Beneficjent: Grażyna Śliwakowska

Celem projektu jest powołanie do życia międzypokoleniowej grupy wokalnej, składającej się z mieszkańców miasta Radomska. Członkowie zespołu będą uczestniczyli w warsztatach muzycznych. Zwieńczeniem pracy będzie koncert z okazji  50-lecia MDK-u, w którym uczestniczyć będą zaproszone, istniejące już grupy wokalne i taneczne z MDK. Podczas gali zaplanowana jest prelekcja i prezentacja historii placówki.

4. „Radomsko na 100-lecie niepodległości Polski – warsztaty akwarel, plener malarski
i wystawa” 

Beneficjent: Iga Borowiecka-Grzywacz

Beneficjent swój projekt wpisuje w obchody rocznicowe 1918-2018 i tym samym włącza się w kalendarz imprez organizowanych z tej okazji przez miasto. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty, plener oraz wystawa z wernisażem. Adresatami projektu są radomszczanie od 12 roku życia.

5. „Stare pieśni patriotyczne i kościelne we współczesnych aranżacjach” 

Beneficjent: Kinga Kabzińska

Celem projektu jest zorganizowanie na terenie miasta trzech koncertów, w czasie których wykonane zostaną współczesne aranżacje starych polskich pieśni patriotycznych i kościelnych. Muzyka zaprezentowana w czasie koncertu jest połączeniem muzyki klasycznej i popularnej.