MAŁE GRANTY Miejskigo Domu Kultury w Radomsku

MAŁE GRANTY MDK 2017 – zwycięskie projekty

W drugiej edycji konkursu Małe Granty MDK 2017 realizowane będą następujące projekty:

Beneficjent: Laura Normand – „Ocalić od zapomnienia”
Projekt ma na celu zapoznanie Radomszczan z postacią wybitnego Radomszczanina Jerzego Fotygi, którego działalność muzyczna i artystyczna nie jest jeszcze znana młodemu pokoleniu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone spotkania prelekcyjne koordynatora z zaproszonymi osobami. Finałem zadania będzie koncert.

Beneficjent: Karolina Marczak – „Żywioły emocji – poznanie siebie i poznanie siebie nawzajem”
Projekt zawiera elementy artterapii. W trakcie warsztatów uczestnicy będą wykonywać jedną pracę do każdego tematu przy pomocy dostępnych środków oraz pod wpływem poszczególnych bodźców: muzyka, zapach, itp. Praca – obraz/kolaż będzie odzwierciedleniem indywidualnych odczuć, emocji uczestnika. Na koniec uczestnicy wspólnie tworzą zbiorową pracę.

Beneficjent: Jerzy Sobczyk – „Z przytupem”
Celem projektu jest utworzenie zespołu tanecznego złożonego z seniorów, w którego repertuarze znajdą się tańce ludowe (zwłaszcza regionalne) i stworzenie możliwości zaprezentowania tańców i obyczajów ludowych społeczności Radomska.

Beneficjent: Marian Kokoszka – „Uczta dla oczu”
Istotą projektu jest namalowanie dużego muralu, promującego kulturę i tradycję lokalne. Będzie on umiejscowiony w centrum miasta i namalowany przez lokalną grupę artystów, co zostanie poprzedzone edukacyjnymi warsztatami.

Beneficjent: Dorota Chmielowska, Justyna Drozdek – „Wieczorek radomskowski”
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych historii, kulturze i tradycji przekazywanej przez pokolenia. Wspólne spotkania pod okiem moderatora zostaną urozmaicone wystąpieniami specjalistów dotyczącymi wybranych zagadnień takich jak: genealogia, pamiątki rodzinne, działalności Armii Krajowej w Radomsku, kultura przedwojenna. Projekt zakończy się spacerem historycznym szlakiem naszych przodków.